Rouška cheertwirl pro děti i dospělé za 199 Kč + doprava pouze 59 Kč.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮVe společnosti CHEERTWIRL řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”. 

Tyto webové stránky se zabývají primárně prodejem zboží pro mažoretky a cheerleading. Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od Vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování, přístup do administrace, k objednávkám, jen pro povolené IP adresy atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář, dokončíte objednávku), tak automaticky. Níže všechny případy rozebíráme podrobněji, především z pohledu právních důvodů zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši emailovou adresu info@cheertwirl.com. Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody. V případě nákupu máte dvouletou záruku a po tuto dobu vaše data vymazat nemůžeme.

Není-li to výslovně uvedeno, CHEERTWIRL nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.
Osobní údaje získané od subjektu


Osobní údaje získané automaticky

Webový server thewashbasins.com automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány přes Google Analytics a Facebook Pixel. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno. CHEERTWIRL používá takto získané informace jen a pouze k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu. 

Údaje pro reklamní systémy 
CHEERTWIRL nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran. 

Zabezpečení osobních údajů
CHEERTWIRL pro pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi, hesla jsou hashované.