Rouška cheertwirl pro děti i dospělé za 199 Kč + doprava pouze 59 Kč.

 

Formularz skargi


Klient (firma reklamująca):

E-mail:

Telefon kontaktowy:

Identyfikator VAT:

Numer faktury lub zamówienia reklamowanego towaru:

Nazwa reklamowanego towaru:

Opis wady:

Propozycja rozwiązania:

Data:

Podpis: