Rouška cheertwirl pro děti i dospělé za 199 Kč + doprava pouze 59 Kč.

 

Reklamační formulář:

 

Zákazník (firma uplatňující reklamaci):

 

E-mail:

 

Kontaktní telefon:

 

IČ / DIČ:

 

Číslo faktury nebo objednávky reklamovaného zboží:

 

Název reklamovaného zboží:

 

Popis závady:

 

 

Návrh řešení:

 

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis: